Förtroendevalda i Svedala kommun

Kommunstyrelse och nämnder (8 st)