Förtroendevalda i Svedala kommun

Svedala Exploaterings AB

Mandatperiod: 2023-03-30 - 2027-06-29

Uppdrag (18 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Perlman James Moderaterna Ordförande 1
Nilsson Dan Moderaterna Ledamot 2
Ripa Sara Centerpartiet Ledamot 3
Jönsson Björn Socialdemokraterna Vice ordförande 4
Boy Christian Älska Svedala Ledamot 5
Rosenberg Tommy Sverigedemokraterna Ledamot 6
Flamander Monalisa Sverigedemokraterna Ledamot 7
Allansson Wester Linda Moderaterna Suppleant 8
Falck Carin Barapartiet Suppleant 9
Herslow Henrik Kristdemokraterna Suppleant 10
Boij-Ljungdell Hellen Socialdemokraterna Suppleant 11
Andersson Sten Socialdemokraterna Suppleant 12
Carlstedt Mikael Sverigedemokraterna Suppleant 13
Fransson Isabella Sverigedemokraterna Suppleant 14
Mårtensson Hans Moderaterna Revisor 15
Eriksson Jan-Erik Socialdemokraterna Revisor 16
Servin Dave Centerpartiet Revisorsersättare 17
Ulfshagen Örjan Liberalerna Revisorsersättare 18