Förtroendevalda i Svedala kommun

SVEDAB Holding AB

Mandatperiod: 2023-03-30 - 2027-06-08

Uppdrag (12 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Perlman James Moderaterna Ordförande 1
Ripa Sara Centerpartiet Ledamot 2
Jönsson Björn Socialdemokraterna Vice ordförande 3
Boy Christian Älska Svedala Ledamot 4
Rosenberg Tommy Sverigedemokraterna Ledamot 5
Falck Carin Barapartiet Suppleant 6
Boij-Ljungdell Hellen Socialdemokraterna Suppleant 7
Flamander Monalisa Sverigedemokraterna Suppleant 8
Mårtensson Hans Moderaterna Revisor 9
Eriksson Jan-Erik Socialdemokraterna Revisor 10
Servin Dave Centerpartiet Revisorsersättare 11
Ulfshagen Örjan Liberalerna Revisorsersättare 12