Förtroendevalda i Svedala kommun

Delägda kommunala bolag (8 st)