Förtroendevalda i Svedala kommun

Arbetsgrupper (4 st)

Namn
Bromöte
Styrgruppen för Förskola, skola och idrott
Ledningsgrupp vid särskilda händelser och vid extraordinära händelser i fredstid
Trafiksäkerhetsgruppen