Förtroendevalda i Svedala kommun

Övrigt (6 st)

Namn
Goda män enligt fastighetsbildningslagen
Nämndemän vid Ystads Tingsrätt
Partiföreträdare
Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor
Vigselförrättare
Överförmyndare 2019-2022