Förtroendevalda i Svedala kommun

Kommittéer, råd och förbund (13 st)

Namn
Flygrådet vid Malmö Airport
Funktionsrättsrådet
Höje å styrelse
Höje å bolagsstämma
Kommunförbundet Skånes förbundsmöte 2019-2022
Pensionärsrådet
Romeleås- och Sjölandskapskommittén
Samordningsförbundet Nils
Styrelsen i Segeåns vattendragsförbund och vattenråd
Stämma Segeåns vattendragsförbund och vattenråd
Skånes luftvårdsförbund
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund
Sydvästskånes grundvattenkommitté