Förtroendevalda i Svedala kommun

Nämndsutskott och fullmäktigeberedningar (7 st)

Utskotten är utsedda av de nämnder de tillhör.

Namn
Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration
Kommunstyrelsens budgetutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
Socialnämndens utskott
Utbildningsnämndens utbildningsutskott
Valberedningen