Förtroendevalda i Svedala kommun

Kommunstyrelse och nämnder (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Namn
Kommunstyrelsen 2019-2022
Bygg- och miljönämnden 2019-2022
Kultur- och fritidsnämnden 2019-2022
Socialnämnden 2019-2022
Teknisk nämnd 2019-2022
Utbildningsnämnden 2019-2022
Valnämnden 2019-2022
Revisionen 2019-2022
Revisionen 2015-2018